Drukuj

Art. 199 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 199.

Złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie mogą stanowić dowodu.

Artykuł 1 ...197 198 199 199a 200 ...674‑682

Przejdź do artykułu