Drukuj

Art. 199a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 199a.

Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. Przepisu art. 199 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...198 199 199a 200 201 ...674‑682

Przejdź do artykułu