Drukuj

Art. 211 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 211.

W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów.

Artykuł 1 ...209 210 211 212 213 ...674‑682

Przejdź do artykułu