Drukuj

Art. 210 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 210.

W celu dokonania oględzin lub otwarcia zwłok prokurator albo sąd może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu.

Artykuł 1 ...208 209 210 211 212 ...674‑682

Przejdź do artykułu