Drukuj

Art. 236a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 236a.

Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego, w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

Artykuł 1 ...235 236 236a 237 237a ...674‑682

Przejdź do artykułu