Drukuj

Art. 235 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 235.

Sąd lub referendarz sądowy dokonuje czynności przewidzianych w tym rozdziale w postępowaniu sądowym, a prokurator w postępowaniu przygotowawczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...233 234 235 236 236a ...674‑682

Przejdź do artykułu