Drukuj

Art. 239 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 239.

§ 1. Ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych osobie, której ono dotyczy, może być odroczone na czas niezbędny ze względu na dobro sprawy.

§ 2. Ogłoszenie postanowienia, o którym mowa w § 1, w postępowaniu przygotowawczym może być odroczone nie później niż do czasu zakończenia tego postępowania.

Artykuł 1 ...237b 238 239 240 241 ...674‑682

Przejdź do artykułu