Drukuj

Art. 241 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 241.

Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do kontroli oraz do utrwalania przy użyciu środków technicznych treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

Artykuł 1 ...239 240 241 242 243 ...674‑682

Przejdź do artykułu