Drukuj

Art. 24 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 24.

§ 1. Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu.

§ 2. Sąd rejonowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie.

Artykuł 1 ...23a 23b 24 25 26 ...674‑682

Przejdź do artykułu