Drukuj

Art. 26 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 26.

Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

Artykuł 1 ...24 25 26 27 28 ...674‑682

Przejdź do artykułu