Drukuj

Art. 243 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 243.

§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

Artykuł 1 ...241 242 243 244 245 ...674‑682

Przejdź do artykułu