Drukuj

Art. 267 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 267.

Osobę składającą poręczenie majątkowe zawiadamia się o każdorazowym wezwaniu oskarżonego do stawiennictwa; do osoby składającej poręczenie majątkowe za oskarżonego stosuje się odpowiednio art. 138 i 139 § 1.

Artykuł 1 ...265 266 267 268 269 ...674‑682

Przejdź do artykułu