Drukuj

Art. 27 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 27.

Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie.

Artykuł 1 ...25 26 27 28 29 ...674‑682

Przejdź do artykułu