Drukuj

Art. 284 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 284.

§ 1. (uchylony)

§ 2. Na postanowienie o odmowie wydania listu żelaznego oraz na postanowienia wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...282 283 284 285 286 ...674‑682

Przejdź do artykułu