Drukuj

Art. 283 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 283.

§ 1. Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego.

§ 2. W razie odwołania listu żelaznego z powodu naruszenia warunków wymienionych w art. 282 § 1, wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadkowi lub ściągnięciu; orzeka o tym sąd wymieniony w art. 282 § 2.

Artykuł 1 ...281 282 283 284 285 ...674‑682

Przejdź do artykułu