Drukuj

Art. 299 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 299.

§ 1. W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony i podejrzany są stronami.

§ 2. W wypadkach wskazanych w ustawie określone uprawnienia przysługują również osobom niebędącym stronami.

§ 3. W czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym prokuratorowi przysługują prawa strony.

Artykuł 1 ...297 298 299 299a 300 ...674‑682

Przejdź do artykułu