Drukuj

Art. 303 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 303.

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną.

Artykuł 1 ...301 302 303 304 304a ...674‑682

Przejdź do artykułu