Drukuj

Art. 352 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 352.

Przewodniczący składu orzekającego po rozważeniu wniosków stron albo sąd z urzędu dopuszcza dowody, a przewodniczący zarządza ich sprowadzenie na rozprawę. Przepis art. 368 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...350 351 352 353 354 ...674‑682

Przejdź do artykułu