Drukuj

Art. 368 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 368.

O przychylnym załatwieniu wniosku dowodowego strony, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, rozstrzyga ostatecznie przewodniczący; w innych wypadkach sąd wydaje postanowienie.

Artykuł 1 ...367 367a 368 369 370 ...674‑682

Przejdź do artykułu