Drukuj

Art. 355 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 355.

Rozprawa odbywa się jawnie. Ograniczenia jawności określa ustawa.

Artykuł 1 ...354 354a 355 356 357 ...674‑682

Przejdź do artykułu