Drukuj

Art. 356 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 356.

§ 1. Na rozprawie oprócz osób biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie, nieuzbrojone.

§ 2. Przewodniczący może zezwolić na obecność na rozprawie małoletnim oraz osobom obowiązanym do noszenia broni.

§ 3. Nie mogą być obecne na rozprawie osoby znajdujące się w stanie nielicującym z powagą sądu.

Artykuł 1 ...354a 355 356 357 358 ...674‑682

Przejdź do artykułu