Drukuj

Art. 359 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 359.

Niejawna jest rozprawa, która dotyczy:

1) wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczającego;

2) sprawy o pomówienie lub znieważenie; na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się jednak jawnie.

Artykuł 1 ...357 358 359 360 361 ...674‑682

Przejdź do artykułu