Drukuj

Art. 358 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 358.

Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie przez nią przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Artykuł 1 ...356 357 358 359 360 ...674‑682

Przejdź do artykułu