Drukuj

Art. 36 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 36.

Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego.

Artykuł 1 ...34 35 36 37 38 ...674‑682

Przejdź do artykułu