Drukuj

Art. 37 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 37.

Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 1 ...35 36 37 38 39 ...674‑682

Przejdź do artykułu