Drukuj

Art. 362 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 362.

Przewodniczący poucza obecnych o obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności ujawnionych na rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności i uprzedza o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Artykuł 1 ...360 361 362 363 364 ...674‑682

Przejdź do artykułu