Drukuj

Art. 185 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 185.

§ 1. Sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.

§ 2. W razie niezałatwienia sprzeciwu w terminie określonym w § 1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3638.

Artykuł 1 ...183 184 185 186 187 ...269

Przejdź do artykułu