Drukuj

Art. 417 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 417.

Zaliczeniu na poczet orzeczonej kary podlega również okres tymczasowego aresztowania odbytego przez oskarżonego w innej sprawie, w której postępowanie toczyło się równocześnie, a zapadł w niej prawomocny wyrok uniewinniający, umorzono postępowanie albo odstąpiono od wymierzenia kary.

Artykuł 1 ...415a 416 417 418 418a ...674‑682

Przejdź do artykułu