Drukuj

Art. 418a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 418a.

W wypadku wyrokowania na posiedzeniu odbywającym się z wyłączeniem jawności treść wyroku udostępnia się publicznie przez złożenie jego odpisu na okres 7 dni w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić wzmiankę w protokole lub notatce urzędowej z posiedzenia.

Artykuł 1 ...417 418 418a 419 420 ...674‑682

Przejdź do artykułu