Drukuj

Art. 429 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 429.

§ 1. Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy.

§ 2. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego na podstawie § 1 lub art. 120 § 2 przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...427 428 429 430 431 ...674‑682

Przejdź do artykułu