Drukuj

Art. 431 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 431.

§ 1. Środek odwoławczy można cofnąć.

§ 2. Oskarżony może cofnąć wniesiony na jego korzyść środek odwoławczy, chyba że wniósł go oskarżyciel publiczny lub zachodzi wypadek przewidziany w art. 79.

§ 3. Środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarżonego nie można bez jego zgody cofnąć.

Artykuł 1 ...429 430 431 432 433 ...674‑682

Przejdź do artykułu