Drukuj

Art. 43 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 43.

Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu.

Artykuł 1 ...41a 42 43 44 45 ...674‑682

Przejdź do artykułu