Drukuj

Art. 41a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 41a.

Wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych podstawach faktycznych co wniosek wcześniej rozpoznany pozostawia się bez rozpoznania; przepisu art. 42 § 3 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...40 41 41a 42 43 ...674‑682

Przejdź do artykułu