Drukuj

Art. 439a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 439a.

Orzeczenia w sprawie o wykroczenie nie uchyla się z tego tylko powodu, że sąd orzekł w postępowaniu karnym zamiast w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Artykuł 1 ...438 439 439a 440 441 ...674‑682

Przejdź do artykułu