Drukuj

Art. 440 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 440.

Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów zmianie na korzyść oskarżonego albo w sytuacji określonej w art. 437 § 2 zdanie drugie uchyleniu.

Artykuł 1 ...439 439a 440 441 442 ...674‑682

Przejdź do artykułu