Drukuj

Art. 461 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 461.

§ 1. Do zażalenia na postanowienie kończące postępowanie dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla osób, których dotyczy zaskarżone postanowienie. Odpisy te doręcza się tym osobom niezwłocznie.

§ 2. O wniesieniu zażalenia na postanowienie inne niż wymienione w § 1 oraz sprzeciwu zawiadamia się osoby, których dotyczy zaskarżone postanowienie.

Artykuł 1 ...459 460 461 462 463 ...674‑682

Przejdź do artykułu