Drukuj

Art. 462 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 462.

§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia; sąd jednak, który je wydał, lub sąd powołany do rozpoznania zażalenia może wstrzymać wykonanie postanowienia.

§ 2. Odmowa wstrzymania nie wymaga uzasadnienia.

Artykuł 1 ...460 461 462 463 464 ...674‑682

Przejdź do artykułu