Drukuj

Art. 487 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 487.

Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.

Artykuł 1 ...485 486 487 488 489 ...674‑682

Przejdź do artykułu