Drukuj

Art. 488 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 488.

§ 1. Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu.

§ 2. Na polecenie sądu Policja dokonuje określonych przez sąd czynności dowodowych, po czym ich wyniki przekazuje sądowi. Przepis art. 308 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...486 487 488 489 490 ...674‑682

Przejdź do artykułu