Drukuj

Art. 49a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 49a.

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Artykuł 1 ...48 49 49a 50 51 ...674‑682

Przejdź do artykułu