Drukuj

Art. 50 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 50.

W postępowaniu sądowym z uprawnień pokrzywdzonego określonych w art. 53 nie może korzystać osoba występująca w tej samej sprawie w charakterze oskarżonego, z wyjątkiem przewidzianym w art. 497 i art. 498 § 3.

Artykuł 1 ...49 49a 50 51 52 ...674‑682

Przejdź do artykułu