Drukuj

Art. 525 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 525.

§ 1. Strona wnosi kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego.

§ 2. W wypadku określonym w art. 521 kasację wnosi się bezpośrednio do Sądu Najwyższego.

Artykuł 1 ...523 524 525 526 527 ...674‑682

Przejdź do artykułu