Drukuj

Art. 526 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 526.

§ 1. W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie.

§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.

Artykuł 1 ...524 525 526 527 528 ...674‑682

Przejdź do artykułu