Drukuj

Art. 553a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 553a.

Ustalając wysokość odszkodowania, sąd uwzględnia zaliczenie oskarżonemu okresu niesłusznego stosowania kar, środków zabezpieczających, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, których dotyczy wniosek o odszkodowanie, na poczet kar lub środków zabezpieczających orzeczonych w innym postępowaniu.

Artykuł 1 ...552b 553 553a 554 555 ...674‑682

Przejdź do artykułu