Drukuj

Art. 555 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 555.

Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania – od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w razie zaś zatrzymania – od daty zwolnienia.

Artykuł 1 ...553a 554 555 556 557 ...674‑682

Przejdź do artykułu