Drukuj

Art. 558 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 558.

W sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się tylko w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym kodeksie.

Artykuł 1 ...556 557 558 559 560 ...674‑682

Przejdź do artykułu