Drukuj

Art. 562 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 562.

§ 1. Sąd rozpoznaje prośbę o ułaskawienie w takim samym składzie, w jakim orzekał. W skład sądu powinni w miarę możności wchodzić sędziowie i ławnicy, którzy brali udział w wydaniu wyroku.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...560 561 562 563 564 ...674‑682

Przejdź do artykułu