Drukuj

Art. 563 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 563.

Rozpoznając prośbę o ułaskawienie sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku.

Artykuł 1 ...561 562 563 564 565 ...674‑682

Przejdź do artykułu