Drukuj

Art. 56a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 56a.

Oskarżycielowi posiłkowemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego można poprzestać na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu.

Artykuł 1 ...55 56 56a 57 58 ...674‑682

Przejdź do artykułu