Drukuj

Art. 58 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 58.

§ 1. Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postępowania; osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu mogą przystąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium postępowania.

§ 2. W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, który samodzielnie popierał oskarżenie, stosuje się odpowiednio art. 61.

Artykuł 1 ...56a 57 58 59 60 ...674‑682

Przejdź do artykułu